8 december 2023

“Unassigned” verkeer toewijzen aan het juiste kanaal

Een groot probleem waar veel marketeers tegenaan lopen in GA4 is dat niet al het verkeer aan de juiste kanaalgroepen wordt toegekend. Dit verkeer komt dan onder "Unassigned" waardoor sessies en conversies niet aan de juiste kanalen worden toegekend.

Hoe kom je er achter of dit een probleem is binnen jouw GA4 property?

Mocht je dit artikel lezen en nog niet weten of dit überhaupt een issue is voor jou? Dan leg ik je graag uit waar je dit kunt terugvinden in GA4. In de meeste accounts vind je dit terug onder “Life Cycle > Acquisition > Traffic acquisition”. Staat hier in de lijst van Session Default Channel Groups “Unassigned” in de tabel? Dan heb jij hier ook last van.

Mocht je dit rapport niet zien in jouw GA4? Kijk dan onder “Reden 2” hieronder hoe je stap-voor-stap een Verkennen rapport aanmaakt waarmee je dit kunt achterhalen.

Waardoor komt verkeer onder kanaalgroep “Unassigned”?

Er zijn twee redenen waarom bezoekers of sessies worden toegekend aan het “Unassigned” kanaal:

Reden 1: Er wordt geen bron data meegegeven.
In dit geval zie je dat alle bron gegevens (bron, medium, campaign, etc.) geen data hebben, oftewel er staat (not set). Is dit het geval dan is het zaak om te achterhalen waarom er geen bron gegevens worden meegestuurd. Wordt GA4 bijvoorbeeld te laat ingeladen en is de bron data dan al niet meer bekend? Wordt er helemaal geen bron data meegestuurd en is het nodig om UTM parameters mee te sturen.

Reden 2: De bron data voldoet niet aan de Default Channel Group regels.
In dit geval is er wel data gevonden over de bron. De bron, medium, campaign, etc. zijn niet leeg of (not set). Echter, de meegegeven bron data komt niet overeen met de regels die GA4 hanteert voor het toekennen van bezoekers/sessies aan een “Default Channel Group”. In dit geval is het van belang om de Channel Group regels aan te passen.

Welke bron data leidt tot “Unassigned” verkeer?
Ik leg je graag stap-voor-stap uit hoe je dit achterhaalt.

  • Maak een “Verkennen rapport” door naar Explore te gaan.

  • Klik op “Blank”.

  • Aan de linker kant onder “Dimensions” klik je op het plus icoontje en selecteer je de dimensies (onder Traffic source):
    • Session campaign

    • Session medium

    • Session source

    • Session default channel group

    • Session manual ad content

    • Session manual term

  • Aan de linker kant onder “Metrics” klik je op het plus icoontje en selecteer je de statistiek:
    • Sessions

  • Vervolgens in de kolom ernaast genaamd “Settings” selecteer je onder “Rows” in deze volgorde de dimensies:
    • Session source

    • Session medium

    • Session campaign

    • Session manual term (grote kans dat deze op (not set) staat, dan kun je deze negeren).

    • Session manual ad content (grote kans dat deze op (not set) staat, dan kun je deze negeren).

  • Vervolgens kies je onder “Values” de statistiek “Sessions”.

  • Onder filters selecteer je “Session default channel group, exactly matches, Unassigned”. Klik op Apply.

Hoe zorg je ervoor dat verkeer wel aan het juist kanaal wordt toegewezen?

Ik stipte het hierboven al kort aan. Je kunt de regels van Channel Groups aanpassen zodat het verkeer wel aan de juiste categorie wordt toegekend. Let op: dit heeft alleen zin als er wel bron data is. En je kunt de Default Channel Group regels ook niet aanpassen, dan moet je een nieuwe Channel Group aanmaken. Dit is niet moeilijk en ik leg je hieronder stap voor stap uit hoe je dit moet doen:

  • Ga naar “Admin > Data display > Channel groups”.

  • Klik op de blauwe knop “Create new channel group”.

  • Kies hier allereerst een goede “Group name”. Bijvoorbeeld: “Custom Channel Group”. De naam die je hier kiest wordt ook de naam van de dimensie die je straks gaat gebruiken om wel de juiste data te zien.

  • Je hebt nu eigenlijk twee opties, welke optie “de beste” is hangt af van jouw voorkeuren.
    • Optie 1: een nieuwe channel group aanmaken.
     Dit kies je als je vindt dat verkeer niet binnen de bestaande kanaalgroepen past.

    • Optie 2: een bestaande channel group aanpassen.
     Dit kies je als je verkeer wilt toevoegen aan of uitsluiten uit een bestaande kanaalgroep.

  • Vervolgens moet je bepalen welke regels je wilt toepassen en hoe dit precies moet werken. Er zijn vier keuzes die je moet maken:
    • Keuze 1: AND of OR
     Wil je dat iemand aan beide regels moeten voldoen om aan een kanaal toegekend te worden, dan kies je voor AND. Wil je dat iemand aan één van de twee (of meer) regels moet voldoen, dan kies je voor OR.

    • Keuze 2: Welke dimensie wil je gebruiken voor de regel?
     Wil je een regel maken op basis van bijvoorbeeld een Bron, Medium of Campaign name? Welke keuze je hier maakt moet je baseren op basis van de data die je wilt toekennen aan de kanaalgroep. Als je de stappen onder “Reden 2” in de vorige paragraaf hebt gevolgd om te zien welk verkeer tot “Unassigned” leidt dan zul je op basis van die tabel de regels moeten bepalen.

    • Keuze 3: Welke operator wil je gebruiken voor de regel?
     Je kunt kiezen uit een aantal regels, zoek goed uit hoe deze regels werken voordat je een ‘complexere’ regel kiest:

      • matches exactly (=)

      • contains

      • begins with

      • ends with

      • matches regex

      • partially matches regex

      • does not match exactly (=)

      • does not begin with

      • does not end with

      • does not contain

      • does not match regex

      • does not partially match regex

    • Keuze 4: Welke tekst gebruik je voor de regel?
     Welke regel je uiteindelijk instelt valt of staat natuurlijk met de tekst die je kiest. Let goed op hoofdlettergebruik en speciale tekens.

Gebruik de nieuwe kanaalgroep dimensie in GA4.

Als je de nieuwe regels hebt toegepast en alles hebt opgeslagen dan is er een nieuwe dimensie te vinden. Deze vind je op dezelfde plekken als waar je ook de Default Channel Groups kunt vinden. In Looker Studio komt deze dimensie helaas (nog) niet binnen, ook niet na het refreshen van de velden, je kunt hier wel zelf een nieuwe statistiek maken waarin je de channel groups zelf definieert.

Let goed op welke dimensie je moet gebruiken. Net als bij de Default Channel Groups is er een belangrijk onderscheidt tussen:

  • Default Channel Group (Scope: Event)

  • Session Default Channel Group (Scope: Session)

  • User Default Channel Group (Scope: User)

Het verschil hiertussen heeft te maken met de ‘Scope’ van de channel group en daarmee welke statistieken zijn gekoppeld aan de dimensie. Google heeft dit zelf duidelijk uitgelegd in een van hun blogs over Default Channel Groups.

Meer leren over online marketing?

Lees dan ook eens mijn andere blogs!


Hulp nodig van een specialist?

Plan een kennismaking in waarin we samen kijken naar de mogelijkheden voor een samenwerking.

Neem contact op
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.